سایت دنیای هوشمند انتقال یافت!

سایت دنیای هوشمند با برند جدید طراحی برد فعالیت میکند برای آدرس جدید وبسایت به آدرس اینستاگرامی زیر مراجعه کنید.

داخل گوگل T a r a h i b o a r d را با دامنه .ir یا .com میتوانید سرچ بفرمایید سایت برای شما بالا میاد.

آدرس اینستاگرام: @tarahiboard